Novinky - Pochod 22-vb

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 

INFORMACE PRO POCHODNÍKY

Vážení přátelé, kamarádi, pochodníci,

určitě jste v nedávné minulosti zaregistrovali, že náš partner společnost SM PARAPRESENT s.r.o. ve spolupráci s naším spolkem ČERVENÉ BARETY, z.s. reagoval na podněty mnoha lidí a vydal pro naše přátele pamětní dekoraci "VETERÁN AČR". O tyto odznaky je veliký zájem. Rádi bychom Vám vyšli vstříc a pokud máte o medaili zájem i vy, připravíme Vám ji do prodejního koutku na pochodu. Platit můžete předem převodem nebo na místě v hotovosti. Ze zkušeností z minulosti víme, že je jednodušší to zaplatit předem a mít připravenu zásilku a jen si ji vyzvednout. Urychlí se tím celý proces nakupování.
Objednávat můžete na:
http://www.smparapresent.cz/pametni-odznak-na-stuze.html. Případně i jiné zboží, které se Vám líbí. Všichni naši pochodníci mají zvýhodněné ceny.

    

 
 

DOPLŇKOVÁ DISCIPLÍNA

Vážení přátelé, kamarádi, pochodníci,

přinášíme Vám informace k doplňkové disciplíně na 6. ročníku pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“. Tak jako každý rok, tak i letos se ji mohou zúčastnit jen pochodníci, kteří uhradili plný účastnický poplatek. Tedy 650 Kč. Pracoviště bude připraveno v prostoru startu na UVZ Hamry. Zahájení činnosti na pracovišti bude v sobotu 30.6. v 11,30 hod. Ukončení činnosti bude v 17,30 hod. A v čem a jak se bude soutěžit? V prostoru srubového tábora bude vybudován stan, kde bude probíhat střelba z laserové pistole na terče. Tuto disciplínu nám zabezpečí specialisté a odborníci z firmy CS SOLUTIONS GROUP s.r.o., kteří v Prostějově provozují rovněž střelnici. Každý oprávněný střelec bude mít 10 ran z této pistole. Časový prostor je 2 minuty na střelbu. Poloha ke střelbě ve stoje. Vzdálenost ke střelbě 3 3,5 m. Počítač po střelbě ihned vyhodnotí výsledky střelby. Cvičný nástřel se provádět nebude. A tak jako každý rok zvítězí pouze jeden a to ten nejlepší. V případě shodného počtu bodů bude rozhodovat věk. Starší vyhrává. Jsou čtyři kategorie. Muži do 55 let, muži nad 55 let, ženy do 55 let a ženy nad 55 let. Vítěz z každé kategorie si odnese po vyhlášení výsledků (předpoklad je sobota 18,00 18,30 hod.) hodnotnou cenu letos v podobě outdoorového rádia. Myslíme si, že motivaci má každý oprávněný účastník pochodu. Najděte si po ukončení pochodu 3 minuty a přijďte si zastřílet. Tato disciplína je dobrovolná, není povinná.
Výsledky budou zveřejněny po pochodu na oficiálních stránkách pochodu a na facebookových stránkách. Pokud nebudou výherci přítomni na vyhlášení, budou vyrozuměni a ceny si mohou převzít u nás v Prostějově. Ceny nezasíláme poštou. Fotografie s výhercem bude zveřejněna rovněž na našich stránkách.

    

 
 

PARTNEŘI POCHODU

Vážení kamarádi, pochodníci a sympatizanti spolku ČERVENÉ BARETY, z.s.. Dovolte nám představit Vám naše partnery VI. ročníku pochodu po stopách 22. výsadkové brigády, kteří nás v tomto roce podpořili a přijali partnerství na naší akci. Rádi bychom jim i touto cestou chtěli poděkovat a vyjádřit naši vděčnost. Vážíme si jejich podpory.
Jsou to tito partneři:
- Olomoucký kraj
- Město Prostějov
- Trade FIDES, a.s.
- Vojenská zdravotní pojišťovna
- společnost HORACIO, s.r.o.
- TK PLUS, s.r.o.
- Vzdělávací institut spol. s r.o.
- CASPER CONSULTING a.s.
- Mechanika Prostějov 97
- GEMINI oční klinika a.s.
- CS Solutions group s.r.o.
- BULLET PROJECT s.r.o.
- 601. skupina speciálních sil
- Muzeum Výsadkáři 8280
- Klub výsadkových veteránů Prostějov
- Šmoulíkov
- LASER ARENA PROSTĚJOV
- Grafikstar
- SM PARAPRESENT s.r.o.

    

 
 

POPIS TRATI 10 km

Ahoj kamarádi a účastníci VI. ročníku našeho pochodu. Zde pro Vás uveřejňujeme stručný popis trasy na 10 kilometrů, který jsme pro Vás v tomto roce připravili.
-----------------------------------------------------------------------------------
Okruh 10 km:
žlutě značená trasa:
Z prostoru STARTU A CÍLE UVZ HAMRY ( souřadnice 49°47'20.667"N, 16°95'59.681"E ) se orientovat po zpevněné cestě směrem k vile Radost, kde za ní odbočit doleva a dále postupovat směrem do obce Hamry, kde v prostoru autobusové zastávky KB1 překonat komunikaci v blízkosti bývalé hospody a dále za můstkem se orientovat směrem na obec Žarovice, a k tomu využít turisticky značenou červenou trasu. V prostoru KB2 souřadnice 49°27'52.896"N, 16°58'44.429"E opustit červené značenou turistickou trasu a v tomto bodě odbočit doleva. Dále postupovat směrem na Hamerskou stráň a obec Hamry obejít vrchní cestou a orientovat se směrem na Vícov. Za obcí Hamry KB3, souřadnice 49°47'61.142"N, 16°96'38.297"E postupovat necelých 120 metrů po komunikaci Hamry–Vícov až do KB4 souřadnice 49°47'90.697"N, 16°96'44.519"E. Zde odbočit na polní cestu doleva směrem k hájence. (V prostoru pohybu po komunikaci dbejte prosím zvýšené opatrnosti.) Dále postupovat k okraji lesa pod Vícovem a po lesní cestě vystoupat k obci Vícov a dosáhnout KB5 fotbalové hřiště souřadnice 49°47'90.697"N, 16°96'44.519"E. V tomto kontrolním bodě je možno využít oproti zaplacení místní hospůdku, kde na Vás budou místní Sokolové dostatečně připraveni. Z KB5 směrem dolů k lesu, kde Vás vyznačená žlutá trasa dovede do prostoru bývalého Seníku (již tam nestojí). U Seníku KB6 souřadnice 49°48'30.708"N, 16°93'99.044"E odbočte doleva a po lesní cestě pokračujte směrem do prostoru Přístřešku, dříve se tomu říkalo U tří můstků, souřadnice 49°28'48.373"N, 16°56'58.718"E. V tomto bodě se napojíte na Repešský žleb ( cyklostezku ). Repešák Vás dovede do prostoru starého autoparku pod Srubovým táborem Hamry, KB7 v tomto bodě odbočíte doprava a strmým kopečkem se dostanete do prostoru Startu a Cíle.

    

 
 

POPIS TRATI 33 km

Ahoj kamarádi a účastníci VI. ročníku našeho pochodu, Uveřejňujeme stručný popis trasy na 33 kilometrů, kterou jsme pro Vás v tomto roce připravili. Popis trati je delší, přece jen těch třicet tři kilometrů nejde popsat do dvou vět ......... :-). Každý správný průzkumák si trať nastuduje dopředu na mapách. Ti modernější průzkumáci si uloží souřadnice do GPS do svým mobilů :-). Tištěné mapy jsme nikdy nedělali a dělat nebudeme.
-----------------------------------------------------------------------------
Okruh 33 km: oranžově značená trasa
:
- z prostoru STARTU A CÍLE UVZ HAMRY ( souřadnice 49°47'20.667"N, 16°95'59.681"E ) sejít pod srubový tábor a dále se orientovat směrem na cyklostezku - Repešský žleb a dojít až do prostoru před odbočku na Kořelínské údolí KB1, souřadnice 49°47'58.631"N, 16°88'96.933"E kde odbočit doprava ( je zde vybudované pěkné posezení ) a dále pokračovat směrem na kótu Babylon, kde v nejzápadnějším cípu VVP tento prostor opustit. Dále se orientovat doprava a kolem dvou větrných elektráren dosáhnout komunikace Malé Hradisko – Protivanov, je zde umístěn KB2, souřadnice 49°48'37.817"N, 16°85'08.764"E kde je pro Vás účastníky pochodu za plnou registrace zabezpečena distribuce 1,5 litru balené vody. Po překonání komunikace Malé Hradisko – Protivanov se dále orientovat po polní cestě směrem k obci Protivanov. Po dosažení komunikace označené žlutou turistickou značkou odbočit doprava postupovat po ní až do prostoru okraje lesa pod Čihadlo kde ze žluté značky uhnout doleva a jít po modré značce kterou je vyznačena běžecká trasa na lyže. Dále postupovat souběžně s tokem říčky Zábrana směrem na Malé Hradisko do prostoru vodní nádrže před Malým Hradiskem, souřadnice 49°29'39.483"N, 16°52'11.743"E, kde odbočit za vodní nádrží doleva. Po 500 metrech chůze dosáhnete turisticky značenou zelenou cestu. V tomto bodě odbočte doprava. V bodě kdy se spojí Zelená turistická značka s Červenou odbočte doleva a dále po Červené značce kolem Lipovského mlýna až k rozcestníku Pod Sečí. Zde v tomto bodě je zleva přivedena Žlutá turistická cesta a Vy půjdete stále po Červené trase středem obce Seč, je zde veliké převýšení do kopce. V prostoru souřadnice 49°52'24.578"N, 16°88'34.544"E, za Hasičskou zbrojnicí je pro Vás zabezpečen mobilní občerstvovací bod za úhradu. Z tohoto prostoru dále po Červené značce do KB4 ( zastávka autobusu Seč) kde překonat za asistence jednoho z organizátorů státní komunikaci Holubice – Seč. Dále po Červené až do prostoru souřadnice 49°32'13.688"N, 16°54'14.644"E kde odbočit doprava a kolem Brodeckého potoka kde se nachází i studánka u osady Grizly dále postupovat až dosáhnete prostoru kde se tato cesta spojí s turistickou cestou značenou modrou barvou. V tomto bodě odbočte doprava a po modré postupujte směrem na jih až k rozcestníku u Tří dubů, (souřadnice 49°30'53.211"N, 16°55'21.695"E ). Dále stále po modré značce až do prostoru POHODLÍ, je zde KB5 a je zde pro Vás připraven další mobilní občerstvovací bod. Z Pohodlí po zelené turistické značce až do prostoru nad Stínavou, je zde rozcestník a souběh jak červené tak i zelené značené turistické trasy. Dále kolem hřbitova v obci Stínava kolem silnice do prostoru přechodu přes komunikaci Stínava – Okluka, je zde KB6 49°49'58.561"N, 16°93'08.169"E a překonání státní komunikace bude v tomto bodě za asistence jednoho z organizátorů pochodu. Po překonání komunikace a vstoupení do obce Stínava po cca 100 metrech odbočíte doprava postupujete dále směrem na Dolní mlýn po polní cestě která vyústí posléze na poli, které krajem lesa překonáte a dosáhnete zpevněné komunikace od chaty Severky která vás vyvede kolem Seníku do prostoru Přístřešku, dříve se tomu říkalo U tří můstků, souřadnice 49°28'48.373"N, 16°56'58.718"E. V tomto bodě se napojíte na Repešský žleb ( cyklostezku ). Repešák Vás dovede do prostoru starého autoparku pod Srubovým táborem Hamry, v tomto bodě odbočíte doprava a strmým kopečkem se dostanete do prostoru Startu a Cíle.


             

 

 
 

ÚČASTNICKÉ KARTY

Vážení přátelé, kamarádi, pochodníci,

předládáme Vám k nahlédnutí účastnické karty 6. ročníku pochodu "Po stopách 22. výsadkové brigády". Tento ročník jak již všichni víte se ponese v duchu šestého velitele v pořadí, který velel VÚ 8280 s působností v Prostějově plk. Ing. Jiřího HUDSKÉHO.

            


 

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky