Přejít na obsah

TRASA 34 km

Máme zde již měsíc červen, a do našeho pochodu zbývá již necelých 16 dní. Je na místě Vás dnes lehce seznámit s trasou na 34 kilometrů. Okruh na 34 kilometrů se letos půjde ve většině případů mimo vojenský prostor a kdo zná Malé Hradisko, Lipovou – Seč a prostory kolem Ptení, Stínavu a Vícov tak si přijde na své. Při zdolávání trasy na 34  kilometrů se půjde jak po zpevněných, tak i po lesních a polních cestách, po vrstevnicích, ale i do kopců a z kopců. Většina trasy vede v lesních porostech. Celkem budete 4 x překonávat státní komunikaci, tak buďte prosím obezřetní a opatrní. Z prostoru Startu a Cíle sejdete za sruby do Repešského žlebu, směrem ke staré kuchyni a autoparku, který se tam v minulosti rozkládal. Dole odbočíte doleva a budete postupovat ke třem můstkům, je tam turisticky přístřešek ( souřadnice 49°28'48.662"N, 16°57'0.209"E ). V tomto bodě odbočíte doprava a postupujete kolem říčky Hloučela - Okluka směrem k chatě SEVERKA po zpevněné cestě. U chaty Severka odbočíte doleva a po 200 metrech opustíte tuto zpevněnou komunikaci doprava a to v bodě ( 49°29'44.930"N, 16°55'21.980"E ) a po lesní cestě, částečně i po vrstevnici, která kopíruje komunikaci Stínava – malé Hradisko budete postupovat do prostoru ( je to zde trochu divočina ale zvládnete to ) autobusové zastávky OKLUKY ( souřadnice 49°29'56.386"N, 16°54'25.488"E ), kde překonáte komunikaci a dále budete následovat červeně značenou turistickou značku – po které vystoupáte kolem sjezdovky až do prostoru, souřadnice 49°29'53.727"N, 16°53'20.137"E, kde bude pro Vás zřízen občerstvovací bod (KB1), kde bude pro Vás ( úhrada 650 Kč ) zabezpečen pitný režim. Dále směrem na obec Malé Hradisko, kde před vstupem do obce odbočíte prudce doprava a budete následovat stále červeně značenou turistickou značku. Tato cesta je označena na mapách jako SVATOJAKUBSKÁ CESTA – MORAVSKOSLEZSKÁ, a vede přes Lipovský mlýn a vyústí v obci Seč. Při vstupu do obce se zleva napojí na červenou i žlutá turistická značka a bude zde souběh dvou značených turistických tras. V obci Seč Vás čeká veliké převýšení 80 výškových metrů na 800 metrech a po zhruba 700 metrech je pro Vás po levé straně za vodní nádrží u Hasičárny ( souřadnice 49°31'20.889"N, 16°53'0.168"E ) připraveno oproti úhradě mobilní občertvení ve formě nápojů. Dále do kopce po žluté a červené turistické značené trase, kde v souřadnici (49°31'22.757"N, 16°53'5.054"E ) se červená a žlutě značená trasa rozchází. V tomto bodě po žluté, doprava směrem z kopce stále po žluté cca 4 km směrem na Pohodlí. V tomto bodě (49°30'36.254"N, 16°55'17.727"E ) překonáte komunikaci Holubice – Seč a dále budete postupovat po souběhu dvou turisticky značených trasách ( modrá a žlutá ) do prostoru U tří dubů ( souřadnice 49°30'53.407"N, 16°55'21.628"E ), kde odbočíte doprava a opustíte souběh modré a žlutě značené turistické trasy a dále po žluté směrem na Ptenský Dvorek, kde v bodě (49°31'43.849"N, 16°56'35.674"E ) budete míjet Pivní budku, je po levé straně a majitel je a bude na Vás připraven. V tomto prostoru odbočíte doprava a po lesní cestě, která je lemována chatami z obou stran dosáhnete po 1,5 kilometru Ranč, u kterého odbočíte doprava a tato cesta vás navede opět na žlutě značenou turistickou trasu směrem Na pohodlí. Zde opět překonáte komunikaci Holubice – Seč a dále budete postupovat po překonání komunikace po zeleně značené turistické trase, která vás vyvede do prostoru Nad Stínavou ( 49°29'56.720"N, 16°55'34.455"E ), zde se z pravé strany na zelenou napojuje červená turistická trasa a z kopce sejdete k místnímu hřbitovu. Překonáte komunikaci Okluky – Stínava po vyznačeném přechodu za autobusovou zastávkou a dále se orientujete po červené značce, projdete obec Stínava, je zde Kostel a Kaple a po červené vystoupáte do mírného kopečka mezi baráčky a po okraji lesa budete postupovat stále po červené přes Vícov směrem na Hamry. Za Vícovem se dostanete na komunikaci Vícov - Hamry, kde v souřadnici ( 49°28'45.466"N, 16°57'51.183"E ) vstoupíte na tuto komunikaci a po 240 metrech ji opět opustíte. Dále stále po červené do obce Hamry a dále směrem do Repešského žlebu, kde opět kolem bývalého autoparku a kuchyně vystoupáte do prostoru srubového tábora Hamry, do prostoru Startu a Cíle. Je to poctivých 34 kilometrů. Pokud někdo v prostoru Na Pohodlí zjistí, že je již na pokraji svých fyzických sil a bude mít nějaké zdravotní problémy, v tomto bodě nepřekonávejte komunikaci a zahajte přesun po zelené směrem na Stínavu, dále po červené na Vícov a Hamry. Ušetříte cca  7 kilometrů. Je to na Vás.
MAPA SE DÁ STÁHNOUT NA PLOCHU A V POHODĚ ZVĚTŠIT PRO VAŠI POTŘEBU.


  

TRASA 14 km

Kamarádi a účastníci našeho již osmého ročníku pochodu PO STOPÁCH 22. VÝSADKOVÉ BRIGÁDY PROSTĚJOV. Máme zde již měsíc červen, a do našeho pochodu zbývá zhruba 22 dní. Je na místě Vás lehce  seznámit s trasou jak na 14 tak i 34 kilometrů. V tuto chvíli vás seznámíme s trasou na poctivých 14 kilometrů, které se půjdou jak po zpevněných lesních cestách tak i po polních a lesních nezpevněných cestách. Bude to 50 na 50. Celkem budete 4 x překonávat státní komunikaci, tak buďte prosím obezřetní a opatrní. Z prostoru Startu a Cíle sejdete po zpevněné cestě do obce Žárovice, kde za asistence organizátorů překonáte úsek cca 500 metrů po komunikaci v obci Žárovice a kolem zvonice a kaple vstoupíte do vojenského prostoru po Příhonské cestě, směrem na Osinu. Zde budete míjet rybníčky Příhon, Prokop a ten poslední se  jmenuje Osinka. U Osinky se stočíte směrem doleva směrem z kopce dolů do obce Krumsín, kde na přiložené mapce je vyobrazen OB1, kde je místní hospůdka, kde se můžete občerstvit. V obci překonáte komunikaci Krumsín – Soběsuky a dále budete postupovat cca 500 metrů po polní cestě. V tomto bodě zabočíte doleva a po mírném výstupu k zalesněné výšině opět klesnete do prostoru AUTOKEMPU ŽRALOK – PLUMLOV, kde je další OB2 a kde se opět můžete občerstvit a odpočinout si u Podhradského rybníku a obdivovat Plumlovský zámek. Dále směrem po červené turistické značené trase směrem na Soběsuky, kde překonáte komunikaci Plumlov – Soběsuky a po červené značce směrem do obce Hamry. V Hamrech u autobusové zastávky překonáte komunikaci Žárovice – Hamry a mezi domy vystoupáte směrem k "VILE RADOST", a dále směrem do prostoru startu a cíle. Přikládáme pro Vás, pro Vaši orientaci schéma trasy na 14 kilometrů. Přejeme Vám krásnou procházku a chceme pevně věřit, že nás opět nezklame počasí a bude krásný slunečný den s mráčky.


  

PARTNEŘI POCHODU

Přátelé, rádi bychom Vás seznámili s našimi partnery a sponzory. Nesmírně si vážíme jejich postoje a přístupu a děkujeme, že nás podporují jak finančně, tak materiálně.


  

PŘÍJEZDOVÁ MAPA

Vzhledem k tomu, že letošní ročník opět navštíví spoustu lidí pochod poprvé, přikládáme příjezdovou mapku do prostoru registrací, startu a ubytování. Zde je:


           

ÚČASTNICKÉ KARTY

Vážení přátelé, kamarádi, pochodníci,

předládáme Vám k nahlédnutí účastnické karty 8. ročníku pochodu "Po stopách 22. výsadkové brigády". Tento ročník jak již všichni víte se ponese v duchu osmého velitele v pořadí, který velel VÚ 8280 s působností v Prostějově pplk. Ing. Jaroslava ARNOŠTA.

           

Návrat na obsah