Přejít na obsah
Galerie velitelů VÚ 8280

podplukovník Ing. Čestmír HRBEK * 14. 1. 1936

Narodil se v Ledvicích v severních Čechách. V letech 1952-1955 studoval na Vojenské škole Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové a po jejím absolvování se stal v září 1955 frekventantem Vojenského učiliště v Lipníku nad Bečvou, které úspěšně ukončil v srpnu 1958. Následně byl v říjnu 1958 přidělen k 22. výsadkové brigádě do Prešova, kde byl ustanoven velitelem průzkumné čety jejího 65. výsadkového praporu. V říjnu 1959 byl v rámci brigády převelen k 72. výsadkovému praporu, kde se stal velitelem školní výsadkové průzkumné čety. Tuto funkci zastával i po přemístění brigády do Prostějova, a to až do počátku srpna 1961, kdy byl ustanoven náčelníkem průzkumu jejího 71. výsadkového praporu. V červenci 1965 byl povolán k tříletému studiu na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (obor velitelsko-štábní). Po jeho absolvování byl na konci července 1968 ustanoven náčelníkem štábu 72. výsadkového praporu. Po reorganizaci 22. výsadkové  brigády na 22. výsadkový pluk, vykonával od počátku září 1969 do poloviny dubna 1971 funkci náčelníka štábu 1. padákového výsadkového praporu a v dubnu 1971 byl ustanoven jeho velitelem. Tuto funkci zastával až do 10.5.1972, kdy byl nejdříve pověřen výkonem funkce velitele prostějovského 22. výsadkového pluku a dnem 13.10.1972 byl do této vrcholné funkce jmenován. Pluku velel až do 22.7.1974, kdy byl vyslán ke studiu na Vojenské akademii K. J. Vorošilova do Moskvy. Po ukončení studia a návratu do ČSSR byl v listopadu 1976 ustanoven do funkce náčelníka štábu 14. tankové divize v Prešově, a od poloviny listopadu 1977 až do počátku října 1981 velel 13. tankové divizi v Topolčanech. Následně se stal náčelníkem štábu - 1. zástupcem velitele 1. armády ZVO, od října 1982 do října 1984 pak zástupcem velitele 1. armády v Příbrami. Od října 1984 působil ve štábu Západního vojenského okruhu v Táboře, kde postupně prošel funkcemi zástupce náčelníka správy bojové přípravy ZVO, následně od října 1987 náčelníka organizační a mobilizační správy zástupce náčelníka štábu ZVO a od počátku února 1990 zástupce náčelníka štábu ZVO. Do zálohy odešel v hodnosti generálmajora dne 31.3.1992.
Návrat na obsah