Přejít na obsah
Galerie velitelů VÚ 8280

plukovník Ing. Jiří HUDSKÝ  * 16. 5. 1946 Pochází z Ústí nad Labem, kde v roce 1960 absolvoval osmiletou střední školu a následně zde v letech 1960-1963 studoval na střední všeobecně vzdělávací škole. Dne 1.10.1963 nastoupil jako žák školní jednotky tankového směru ke 33. tankovému pluku v Kroměříži a v září 1964 se stal frekventantem Vyššího vojenského učiliště hrdiny SSSR kapitána Otakara Jaroše ve Vyškově (motostřelecký směr). Po jeho absolvování byl 1.8.1967 přidělen k prostějovské 22. výsadkové brigádě, kde nastoupil službu jako velitel padákové čety 65. výsadkového praporu. V září 1969 se stal v rámci reorganizace brigády velitelem výsadkové čety 1. padákového výsadkového praporu. Od října 1971 do konce června 1974, kdy byl povolán ke studiu na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (vševojskový směr, obor velitelsko štábní), zastával funkci velitele roty 1. padákového výsadkového praporu. Po ukončení studia se v červenci 1976 vrátil k 22. výsadkovému pluku a byl ustanoven náčelníkem štábu 2. padákového výsadkového praporu. Již 1.10.1976 se však stal náčelníkem štábu 3. výsadkového průzkumného praporu a po čtyřech letech strávených v této funkci, byl na konci října 1980 ustanoven náčelníkem štábu 22. výsadkového pluku. Tuto funkci vykonával až do 31.10.1984, kdy se stal velitelem 22. výsadkového pluku speciálního určení (na podzim 1987 reorganizovaného na 22. výsadkovou brigádu speciálního určení). Dnem 1.9.1991 nastoupil službu u Vojenského velitelství Střed v Olomouci, kde zastával funkci náčelníka skupiny speciálního průzkumu a SRS (speciálního rádiového spojení) – zástupce náčelníka zpravodajského oddělení. Po reorganizaci VVS na 2. armádní sbor, k níž došlo k 1.4.1995, pokračoval ve funkci zástupce náčelníka oddělení zpravodajské služby, a to až do 1.2.1997, kdy se stal náčelníkem oddělení řízení průzkumu a REB (radioelektronického boje) – zástupcem náčelníka správy zpravodajské služby a REB. Po reorganizaci 2. armádního sboru na Velitelství pozemního vojska AČR byl dnem 1.7.1997 zařazen na funkci náčelníka oddělení řízení průzkumu – zástupce náčelníka odboru zpravodajské služby a REB. Z této funkce odešel dnem 30.11.2001 do zálohy.

Návrat na obsah