Přejít na obsah

Propozice pochoduPo příjezdu bude následovat prezentace účastníků.
Při prezenci obdrží každý účastnickou kartu s účastnickým odznakem pochodu a balíček, který bude obsahovat kompletní občerstvení na pochod. Na kontolních - průchozích bodech bude zabezpečen pořadateli pouze pitný režim. Poté se uskuteční nástup, krátký úvod a zdravice hostů a poté hromadný start. Čas pochodu nebude měřen. Je pouze jedna podmínka, a to dokončení pochodu do 17:30 hod.
Jsou stanoveny dvě trasy:

  • 12 km pro účastníky starší 55 let (tzn. dosáhne v daném roce stanoveného věku). Pochodu se mohou zúčastnit i děti do 15-ti let, pouze však v doprovodu dospělé osoby

  • 30 km pro ostatní účastníky (max. 35 km, v závislosti na stanovené trase)

Trasy budou vyznačeny dvěma barvami fáborků. Účastníci pochodu jsou povinni mít po celou dobu účastnickou kartu.


Na základě absolvování pochodu jsou splněny podmínky pro získání Pamětního odznaku na stuze.
Ústroj: turistická, dobové uniformy charakterizující příslušnost k ČSLA. U příslušníků ozbrojených složek dle vlastního uvážení (uniforma příslušníka AČR vítána).

Po ukončení pochodu obdrží účastníci pochodu po předložení účastnické karty pamětní odznak na stuze XI. ročníku pochodu plukovníka Ondreje Páleníka společně s certifikátem o úspěšném absolvování pochodu. Dále se může prvních 800 účastníků, kteří se řadně zaregistrují za 730 Kč zúčastnit doplňkové disciplíny, která bude bodována a která bude ještě upřesněna.
Vítěz v každé z kategorií obdrží hodnotnou cenu v hodnotě 3 000
4 000 Kč (4 kategorie - muži do 55 let, muži nad 55 let, ženy do 55 let a ženy nad 55 let).
V případě rovnosti bodů vyhrává ročníkem starší účastník. V případě rovnosti ročníku narození rozhoduje den a měsíc narození. Zahájení doplňkové soutěže bude v 11:30 hod., ukončení v 18:00 hod. Vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen proběhne bezprostředně po vyhodnocení soutěže.

INFORMACE K DOPLŇKOVÝM DISCIPLÍNÁM:


VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ DOPLŇKOVÝCH SPORTOVNÍCH DISCIPLÍN:
- V čase od 1
7,00 v prostoru registrací. Případní výherci, kteří již nebudou v prostoru ST Hamry z různých důvodů, budou námi kontaktováni a ceny se jim předají posléze. Nebo po vzájemné domluvě budou zaslány poštou či předány osobně organizátory akce v Prostějově

Bezprostředně po příchodu na UVZ Hamry bude možnost čerpat bezplatně na základě ústřižku ze startovní karty kávu (čaj) a nápoj (pivo, pito, nealko). Dále je možno si zakoupit nabízené občerstvení (klobásy, maso na ohni, sladkosti apod.)
Oficální ukončení celé akce bude ve 20:00 hodin. Poté bude pokračovat volná zábava, promítání filmů apod.


DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE NA POCHODU

Budou upřesněny včas před pochodem.                                 

Časový harmonogram pochodu 22.06.2024

06.00 - 07.00   : Snídaně pro ubytované účastníky pochodu z pátka na sobotu a pro organizátory

07.00 - 08.30   : Prezence účastníků k pochodu a výdej snídaně - UVZ Hamry
(
vydání účastnické karty s odznakem. Tato karta opravňuje osobu k čerpání občerstvení v průběhu akce)

08.30 - 08.45   : Příprava výstroje a materiálu k samotnému pochodu

08.45 - 09.00   : Příprava na nástup

09.00 - 09,15   :
Nástup příslušníků XI. ročníku pochodu, přivítání partnerů a hostů                       zdravice 11. velitele


09.15             : Hromadný start pochodu za účasti jedenáctého velitele, plukovníka                      Ing. Ondreje Páleníka, MBA

09.15 - 17.30   : Pochod dle propozic

20.00              : Ukončení XI. ročníku pochodu po stopách 22. výsadkové brigády                       Prostějov, přátelské posezení,

Návrat na obsah