Propozice pochodu Pochod po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov - Pochod 22-vb

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Propozice pochodu


Po příjezdu bude následovat prezentace účastníků.
Při prezenci obdrží každý účastnickou kartu s účastnickým odznakem pochodu a balíček, který bude obsahovat kompletní občerstvení na pochod. Na kontolních - průchozích bodech bude zabezpečen pořadateli pouze pitný režim. Poté se uskuteční nástup, krátký úvod a zdravice hostů a poté hromadný start. Čas pochodu nebude měřen. Je pouze jedna podmínka, a to dokončení pochodu do 17:30 hod.
Jsou stanoveny dvě trasy:

  • 12 km pro účastníky starší 55 let (tzn. dosáhne v daném roce stanoveného věku). Pochodu se mohou   zúčastnit i děti do 15-ti let, pouze však v doprovodu dospělé osoby

  • 30 km pro ostatní účastníky (max. 35 km, v závislosti na stanovené trase)

Trasy budou vyznačeny dvěma barvami fáborků. Účastníci pochodu jsou povinni mít po celou dobu účastnickou kartu.Na základě absolvování pochodu jsou splněny podmínky pro získání Pamětního odznaku na stuze.
Ústroj: turistická, dobové uniformy charakterizující příslušnost k ČSLA. U příslušníků ozbrojených složek dle vlastního uvážení (uniforma příslušníka AČR vítána).

Po ukončení pochodu obdrží účastníci pochodu po předložení účastnické karty pamětní odznak na stuze V. ročníku pochodu podplukovníka Františka Stavného společně s certifikátem o úspěšném absolvování pochodu. Dále se může prvních 800 účastníků, kteří se řadně zaregistrují za 600 Kč zúčastnit doplňkové disciplíny, která bude bodována a která bude ještě upřesněna.
Vítěz v každé z kategorií obdrží hodnotnou cenu v hodnotě 3 000
4 000 Kč (4 kategorie - muži do 55 let, muži nad 55 let, ženy do 55 let a ženy nad 55 let).
V případě rovnosti bodů vyhrává ročníkem starší účastník. V případě rovnosti ročníku narození rozhoduje den a měsíc narození. Zahájení doplňkové soutěže bude v 11:30 hod., ukončení v 18:00 hod. Vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen proběhne bezprostředně po vyhodnocení soutěže.

INFORMACE K DOPLŇKOVÝM DISCIPLÍNÁM:

Budou dopřesněny.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ DOPLŇKOVÝCH SPORTOVNÍCH DISCIPLÍN:
- V čase od 1
7,00 v prostoru registrací. Případní výherci, kteří již nebudou v prostoru ST Hamry z různých důvodů, budou námi kontaktováni a ceny se jim předají posléze. Nebo po vzájemné domluvě budou zaslány poštou či předány osobně organizátory akce v Prostějově

Bezprostředně po příchodu na UVZ Hamry bude možnost čerpat bezplatně na základě ústřižku ze startovní karty kávu (čaj) a nápoj (pivo, pito, nealko). Dále je možno si zakoupit nabízené občerstvení (klobásy, maso na ohni, sladkosti apod.)
Oficální ukončení celé akce bude ve 20:00 hodin. Poté bude pokračovat volná zábava, promítání filmů apod.


 

DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE NA POCHODU

Přátelé, kamarádi, kolegové, pochodníci,


t
ento rok jsme si pro Vás, zaregistrované účastníky za plnou úhradu 600 Kč připravili opět doplňkovou sportovní nenáročnou disciplínu, která bude probíhat ve dvou mužských a dvou ženských kategoriích. Jako vždy ta první do věku 55 let a druhá nad 55 let. Důležité je, že pokud se dotyčný bude ucházet o seniorskou kategorii nad 55 roků, musí mít v den pochodu 55 roků. A v čem že se to bude soutěžit a o co ? V hodu dvou petanque koulích ke kolíku, který u žen bude ve vzdálenosti 7 metrů od odhodové čáry a u mužů 10 metrů. Přičemž koule bude muset letět vzduchem za čáru dvou metrů od odhodové čáry a poté se může koulet po zemi k vyznačenému kolíku. Změří se vzdálenost dvou koulí od vytyčeného kolíku ( příklad 15 cm a 22 cm ), tyto dva výsledky se sečtou = 37 cm a tento údaj se vepíše do kolonky k příslušnému jménu. Pokud se například v jedné z kategorií sejdou dva stejné výsledky, ale já v to nedoufám :-), vyhrává podle našich pravidel ten kdo je starší datem nerození. Tak jako vždy. A o co že budeme letos soutěžit. O čtyři kompaktní fotoaparáty NIKON COOLPIX A10 ve čtyřech barevných mutacích. První je pro muže do 55 let, druhý stříbrný pro naše seniory, bordová barda je pro ženy do 55 let a poslední fialový pro naše dámy seniorky :-). Takže vše je poodhaleno a můžete začít trénovat. Házet se bude s originálními petanque koulemi v prostoru střelnice na Hamrech, cca 200 metrů od srubového tábora.      

                                                              

 

Časový harmonogram pochodu 24.06.2017

06.00 - 07.00   : Snídaně pro ubytované účastníky pochodu z pátka na sobotu a pro organizátory

07.00 - 08.30   : Prezentace účastníků k pochodu a výdej snídaně - UVZ Hamry
(
vydání účastnické karty s odznakem. Tato karta opravňuje osobu k čerpání občerstvení v průběhu akce)

08.30 - 08.45   : Příprava výstroje a materiálu k samotnému pochodu

08.45 - 09.00   : Příprava na nástup

09.00 - 09,15   :
Nástup příslušníků V. ročníku pochodu, přivítání partnerů a hostů                       zdravice 5. velitele

09.15              : Hromadný start pochodu za účasti pátého velitele, podplukovníka                       Ing. Františka Stavného

09.15 - 17.30   : Pochod dle propozic

20.00              : Ukončení V. ročníku pochodu po stopách 22. výsadkové brigády                        Prostějov, přátelské posezení, promítání filmů s ubytovanými.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky