Přejít na obsah
Galerie velitelů VÚ 8280
plukovník Ing. Josef TROJAN * 18. 3. 1959


Rodák z Nového Města na Moravě. V letech 1974 – 1978 studoval na Střední zemědělské technické škole v Bystřici nad Pernštejnem. Následně se stal na konci srpna 1978 posluchačem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (motostřelecký obor). Po ukončení studia nastoupil 11.8.1982 do Prostějova k 22. výsadkovému pluku speciálního určení, kde byl zařazen k 1. výsadkovému průzkumnému praporu. U něj postupně prošel funkcemi velitele výsadkové průzkumné čety, na konci dubna 1984 se stal velitelem 1. výsadkové průzkumné roty a 10.10.1986 byl ustanoven náčelníkem štábu praporu. Tuto funkci vykonával až do 26.4.1989, kdy se stal zástupcem náčelníka štábu 22. výsadkové brigády speciálního určení. V říjnu 1989 byl vyslán k tříletému internímu postgraduálnímu studiu na Vojenskou akademii v Brně, které úspěšně ukončil v červenci 1992.
Po návratu do Prostějova byl v rámci reorganizace 22. výsadkové brigády na 6. speciální skupinu dnem 1.11.1992 ustanoven náčelníkem plánovací skupiny jejího štábu. Po přeměně 6. speciální skupiny na 6. speciální středisko (1.6.1993) se navíc současně stal i zástupcem náčelníka jeho štábu. Když k 1.10.1995 vznikla v Prostějově 6. speciální brigáda, byl ustanoven náčelníkem jejího štábu. Z titulu této své funkce brigádě nejprve od konce března 1999 do konce května 2000 velel a následně byl 1.6.2000 jmenován jejím velitelem. Tuto zodpovědnou funkci následně vykonával až do 30. září 2002 (tedy i po 1.10.2001, kdy byla brigáda reorganizována na 6. skupinu speciálních sil).
Od počátku roku 2003 se podílel na organizačním zabezpečení příprav vzniku 4. velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín Vojenské akademie ve Vyškově a od 1.4.2003 do konce srpna 2004 zastával funkci náčelníka operačního a plánovacího odboru – zástupce náčelníka štábu nově zřízeného vyškovského Ředitelství výcviku a doktrín. Dnem 1.9.2004 byl jmenován zástupcem rektora Univerzity obrany v Brně. V letech 2005-2006 absolvoval na Univerzitě obrany Kurz generálního štábu.

Návrat na obsah