Přejít na obsah
Galerie velitelů VÚ 8280

plukovník Ing. František STAVNÝ  * 14. 9. 1946 Narodil se v Trebišově na Slovensku. V letech 1957-1963 vystudoval Vojenskou školu Jana Žižky z Trocnova v Bratislavě a po jejím ukončení se stal frekventantem Vyššího vojenského učiliště hrdiny SSSR Otakara Jaroše ve Vyškově. Po jeho absolvování byl 1.8.1966 přidělen k 65. výsadkovému praporu prostějovské 22. výsadkové brigády, a to jako velitel výsadkové čety a důstojník pro řízení skupin hloubkového průzkumu. Po reorganizaci brigády na 22. výsadkový pluk se dnem 1.10.1969 stal velitelem jeho výsadkové průzkumné roty. Tuto funkci zastával nepřetržitě až do září 1974, kdy byl povolán ke studiu na Vojenské akademii Antonína Zápotockého. Po jejím absolvování se v červenci 1976 vrátil zpět do Prostějova k 22. výsadkovému pluku, kde byl ustanoven velitelem 2. padákového výsadkového praporu. Již v říjnu 1976 však převzal velení 1. výsadkového průzkumného praporu, jímž byl až do konce října 1978 (v mezidobí absolvoval v Moskvě Vyšší důstojnický kurz „Výstřel“ maršála B. M. Šapošnikova při ministerstvu obrany SSSR). Dnem 1.11.1978 se stal nejdříve zástupcem velitele 22. výsadkového pluku speciálního určení a následně byl 14.11.1980 ustanoven jeho velitelem. V této funkci setrval až konce října 1984, kdy byl přeložen ke Zpravodajské správě GŠ ČSLA na funkci vedoucího staršího důstojníka-specialisty 121. oddělení  vševojskového průzkumu (jako takový absolvoval v roce 1986 Vyšší akademický kurs na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně a v letech 1988 a 1989 byl v rámci OBSE vyslán jako vládní pozorovatel ČSSR na cvičení do Norska a Švýcarska). Od počátku ledna 1989 do 28.12.1992 byl Náčelníkem oddělení operačního a taktického průzkumu Zpravodajské správy Generálního štábu. V rámci dělení ČSFR byl 19.11.1992 jmenován vládou Slovenské republiky členem komise pro vytvoření Ministerstva obrany a Velitelství Armády Slovenské republiky s úkolem vybudovat na Slovensku vojenskou zpravodajskou službu a pět průzkumných útvarů Armády Slovenské republiky. Dnem 29.12.1992 se stal náčelníkem Zpravodajské správy Velitelství Armády SR a od 30.11.1994 do 28.2.1995 byl ředitelem Vojenské zpravodajské služby Ministerstva obrany Slovenské republiky. Dnem 1.3.1995 odešel na vlastní žádost do zálohy. Od roku 2015 je předsedou Klubu výsadkových veteránů Prostějov

Návrat na obsah