Přejít na obsah
Galerie velitelů VÚ 8280


plukovník František MANSFELD  * 23. 11. 1925  –  † 24. 9. 2010

 Narodil se v obci Bezno u Mladé Boleslavi. V letech 1936-1942 studoval na mladoboleslavské reálce  a po složení maturity absolvoval dva ročníky obchodní školy sídlící tamtéž. Za okupace se zapojil do protinacistického odboje, podílel se na shromažďování zbraní a ukrývání válečných zajatců. Byl pronásledován gestapem a musel se skrývat (jeho rodiče byli zatčeni a vězněni v Terezíně až do konce války). Jako příslušník domácího odboje se stal v říjnu 1945 frekventantem Vojenské akademie v Hranicích. Po jejím ukončení nastoupil v srpnu 1946 k samopalnému praporu 11 v České Lípě jako velitel ženijní čety. Po absolvování přeškolovacího kurzu výsadkového vojska ve Výsadkovém učilišti ve Stráži pod Ralskem (od 1.10.1947 do 15.3.1948) byl přemístěn k pěšímu praporu 71 (výsadkovému) v Zákupech a 1.4.1948 ustanoven velitelem jeho 2. roty. Dnem 15.3.1950 se stal náčelníkem štábu nově postaveného výsadkového praporu 65 v Žilině a po absolvování Kurzu pro velitele oddílů při Pěchotním učilišti v Bruntále (konaném od září 1950 do března 1951) byl ustanoven zástupcem velitele tohoto útvaru. Již 25.10.1951 se však stal velitelem 71. výsadkového praporu v Zákupech. O rok později – 14.10.1952 – byl povolán do akademického zdokonalovacího kurzu vyšších velitelů při Vojenské akademii v Praze a po jeho absolvování byl 16.3.1953 ustanoven zástupcem velitele 22. výsadkové brigády v Prešově. Dne 8.10.1954 byl nejdříve pověřen velením 22. výsadkové brigádě a dnem 1.11.1954 byl ustanoven jejím velitelem. V roce 1960 byla tato jednotka dislokována do posádky Prostějov. Tuto zodpovědnou funkci poté zastával až do 11. 12. 1970, tedy takřka neuvěřitelných šestnáct let (v mezidobí absolvoval v termínu od 1.10.1962 do 13.7.1963 Vyšší akademický kurz vševojskových velitelů při Vojenské akademii AZ v Brně). V prosinci 1970 na vlastní žádost od 22. výsadkového pluku odešel a stal se náčelníkem štábu a posléze velitelem Vojenského výcvikového prostoru Mimoň. V roce 1975 byl přemístěn k Hlavnímu týlu Ministerstva národní obrany a o rok později byl ustanoven správcem Vojenského újezdu Ralsko. Do zálohy byl přeložen 1.1.1985. Již za svého života se stal legendou výsadkového vojska. Zemřel po dlouhé a těžké nemoci v České Lípě.
Návrat na obsah