Přejít na obsah
Pamětní odznaky

Pamětní odznak na stuze
"Pochod po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov"
I. ročník plukovníka Františka Mansfelda  


Stuha: - byla navržena tak, aby z ní bylo patrné úzké propojení posádkového města s tímto vojenským útvarem, neboť vztahy výsadkářů a města Prostějov jsou snad ve všech směrech nadstandardní. V levé části jsou barvy města Prostějov, které odděluje 2 milimetrový bílý předěl a druhá polovina stuhy je tvořena barvou bordó, která jednak vyjadřuje barvu výsadkového baretu, ale i podkladovou barvu rukávového znaku příslušníků 601. skss. Ukončení jak pravé tak i levé strany je opět ukončeno 2 milimetrovým bílým předělem. V miniaturní stužce se potom nachází kulatá náložka s římskou číslicí jedna, která označuje první ročník pochodu.
Pamětní odznak: - je ražený o průměru 40 mm, tloušťka odznaku 2,5 mm.
Čelní strana: - zde je vyobrazen portrét prvního velitele 22. výsadkové brigády po její redislokaci do posádkového města Prostějov z města Prešov. Osobnost plukovníka Františka Mansfelda se nesmazatelným způsobem vryla do podvědomí snad všech generací výsadkářů a dodnes se k němu vzhlíží s úctou. Pod vyobrazením portrétu plukovníka Františka Mansfelda se nachází údaj, v jakém období tento velitel velel 22. výsadkové brigádě v Prostějově. Dále je zde nápis s údajem, že se jedná o první ročník pochodu.
Zadní strana: - uprostřed odznaku je znázorněna budova velitelství a štábu výsadkové brigády, jako dominanta prostějovských kasáren. V horní části jsou umístěny tři výsadkové znaky. Uprostřed je znak, který znázorňuje rukávový znak výsadkářů ČSLA, který se používal až do roku 1992. V levé části je znázorněn znak 6. speciální brigády a poslední z vyobrazených znaků znázorňuje znak příslušníků 601. skupiny speciálních sil, kteří jsou hrdými pokračovateli tradic 22. výsadkové brigády. Ve spodní části je vepsán nápis „ pochod po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov “. Pod tímto nápisem je vyobrazen znak města Prostějov. Z levé i pravé části znaku města Prostějov jsou lipové listy, které vyjadřují hrdost k našemu národu, protože lípa je naším národním stromem a symbolickým stromem Slovanů.   


Návrat na obsah