Přejít na obsah
Galerie velitelů VÚ 8280

podplukovník Ing. Petr PAVEL* 1. 11. 1961


Narodil se v Plané u Mariánských Lázní. V letech 1975-1979 studoval na Vojenském gymnáziu v Opavě a následně se stal v srpnu 1979 posluchačem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (obor průzkumný). Po jejím absolvování nastoupil v srpnu 1983 k 22. výsadkovému pluku speciálního určení v Prostějově jako velitel výsadkové průzkumné čety. Následně byl od října 1985 do srpna 1988 velitelem 3. výsadkové průzkumné roty jeho 1. výsadkového praporu. Od září 1988 do července 1991 absolvoval postgraduální studium na Vojenské akademii v Brně (obor velitelsko-štábní, zpravodajský) a po jeho skončení nastoupil na Zpravodajskou správu GŠ jako vedoucí starší důstojník odboru řízení vojenských úřadů v zahraničí (v mezidobí v roce 1992 absolvoval kurs strategického zpravodajství ve Washingtonu D. C.). Od října 1992 do dubna 1993 byl operačním důstojníkem praporu mírových sil OSN v misi UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie (za tehdy provedené osvobození francouzských vojáků ze srbského obklíčení byl vyznamenán francouzským Vojenským křížem s bronzovou hvězdou). Od října 1993 do listopadu 1994 byl zástupcem vojenského a leteckého přidělence při Velvyslanectví ČR v Belgii (s akreditací pro Nizozemí a Lucembursko) a po návratu ze zahraničí zastával funkci asistenta ředitele Vojenského zpravodajství. V roce 1996 absolvoval roční Kurs pro velitele a štábní důstojníky pozemního vojska v Staff College v Camberley ve Velké Británii a po návratu pracoval dále jako zpravodajský důstojník. Dnem 1.11.1997 byl ustanoven velitelem prostějovské 6. speciální brigády a tuto funkci vykonával do 31.3.1999. Následně, se vstupem České republiky do NATO, byl pověřen funkcí vojenského asistenta ředitele pro vedení operací na spojeneckém velitelství SEVER (AFNORTH) v nizozemském Brunssumu, kde působil až do léta 2002. Po návratu do republiky byl krátce pověřen funkcí zástupce velitele 1. mechanizované divize v Brně, ale již 12.12.2002 byl pověřen výstavbou a zároveň jmenován velitelem specializovaných sil AČR (současně byl povýšen do hodnosti brigádního generála). Zapojil se do operace Enduring Freedom, a to ve štábu US CENTCOM, nejdříve v americké Tampě, později na předsunutém velitelství v Kataru. Dnem 1.12.2003 byl ustanoven do funkce zástupce velitele společných sil – velitel specializovaných sil. V roce 2005 absolvoval roční studium na Královské akademii obranných studií (RCDS) v Londýně a následně byl jmenován ředitelem operačního odboru sekce rozvoje druhů sil – operační sekce MO. Na jaře 2006 získal titul MA (Master of Arts) v oboru mezinárodní vztahy na King’s College v Londýně. V letech 2007-2009 vykonával funkci zástupce vojenského představitele České republiky při NATO a EU a dnem 1.1.2010 převzal funkci národního vojenského představitele České republiky při Vrchním velitelství spojeneckých vojsk v Evropě (SHAPE) v belgickém Monsu. Dne 8.5.2010 byl jmenován do hodnosti generálmajora. 1.7.2011 se stal zástupcem náčelníka generálního štábu. 8.5.2012 jmenován do hodnosti generálporučíka.1.7.2012 se stal náčelník Generálního štábu AČR. 8.5.2014 jej prezident republiky jmenoval do nejvyšší vojenské hodnosti - armádní generál. 20.9.2014 byl zvolen předsedou Vojenského výboru NATO na zasedání v litevském Vilniusu.

Návrat na obsah