Přejít na obsah
Galerie velitelů VÚ 8280


Podplukovník Ing. Milan JUŘÍČEK * 29. 07. 1930

Narodil se v Rosicích u Brna. Vyučil se typografem a pracoval v tiskárně v Brně. V září 1950 se stal žákem roční Školy důstojnického dorostu v Českém Těšíně. Po jejím absolvování nastoupil v září 1951 jako frekventant do Pěchotního učiliště v Lipníku nad Bečvou, které úspěšně ukončil o dva roky později. V říjnu 1953 byl zařazen k 22. výsadkové brigádě v Prešově, a to jako velitel čety výsadkové minometné roty jejího 65. výsadkového praporu. U tohoto praporu prošel v následujících letech celou řadou funkcí. Na počátku října 1956 se stal velitelem jeho minometné roty, o rok později, v říjnu 1957 byl zařazen na funkci pomocníka náčelníka štábu a dnem 1.10.1958 se stal náčelníkem výsadkové služby praporu. Tuto zodpovědnou funkci vykonával i po přemístění 22. výsadkové brigády do Prostějova a opustil ji teprve v polovině července 1963, kdy byl povolán k řádnému studiu na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (směr velitelsko-štábní). Po ukončení studia se na konci listopadu 1966 vrátil zpět k prostějovské 22. výsadkové brigádě, kde poté až do konce července 1967 působil jako zástupce velitele 65. výsadkového praporu. Následně byl ustanoven starším důstojníkem oddělení bojové přípravy 22. výsadkové brigády a od konce ledna 1968 tomuto oddělení velel (zároveň zastával i funkci zástupce náčelníka štábu brigády). V září 1969 byl ustanoven náčelníkem štábu 22. výsadkového pluku, jenž v Prostějově z reorganizované 22. výsadkové brigády vznikl a 20.11.1970 se stal jeho velitelem. V září 1972 byl vyslán do Moskvy, kde po následující dva roky studoval na Vojenské akademii K. J. Vorošilova. Po návratu do republiky absolvoval od července do listopadu 1974 odbornou stáž u VVO, a to jako náčelník štábu 13. tankové divize v Topolčanech. Poté byl dnem 21.11.1974 ustanoven náčelníkem štábu 20. motostřelecké divize 1. vševojskové armády ZVO v Karlových Varech. Tuto funkci vykonával do poloviny prosince 1975. Následně se stal velitelem 2. motostřelecké divize 1. armády ZVO v Sušici, které velel až do poloviny listopadu 1979, kdy byl ustanoven náčelníkem Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Praze. Do zálohy byl přeložen v hodnosti plukovníka dne 31.12.1985.
Návrat na obsah