Přejít na obsah
Galerie velitelů VÚ 8280

podplukovník Ing. Jaroslav ARNOSŤ * 3. 10. 1948 
Narodil se v Písku. V září 1964 nastoupil na Odborné učiliště lesnické v Bechyni, ale  již o rok později začal studovat na Střední lesnické škole technické ve svém rodišti, kterou úspěšně ukončil na jaře 1969. V říjnu téhož roku nastoupil základní vojenskou službu u 22. výsadkového pluku v Prostějově, během níž  absolvoval Školu pro důstojníky v záloze (výsadkový směr). Po jejím skončení se rozhodl zůstat v armádě, dnem 1.10.1971 byl přijat k tzv. další službě a ustanoven velitelem padákové čety padákového praporu 22. výsadkového pluku. Tuto funkci zastával až do září 1973, kdy se stal velitelem průzkumné čety 22. výsadkového pluku, které velel do srpna 1974 (v mezidobí byl dnem 1.5.1974 přijat do služebního poměru vojáka z povolání). Následně se stal posluchačem Vysoké vojenské školy pozemního vojska hrdiny SSSR Otakara Jaroše ve Vyškově (směr velitelsko-organizátorský, motostřelecký), po jejímž absolvování se v červenci 1977 vrátil do Prostějova. Zde byl zařazen ke 3. výsadkovému průzkumnému praporu 22. výsadkového pluku zvláštního určení, u kterého nejdříve zastával funkci velitele 1. výsadkové průzkumné čety 1. výsadkové průzkumné roty a v listopadu 1978 se stal velitelem jeho 3. výsadkové průzkumné roty. Od 27.12.1979 do konce srpna 1980 zastával funkce staršího instruktora pro řízení výcviku – učitele jazyků štábu 22. výsadkového pluku. V září 1980 byl vyslán ke studiu na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (obor velitelsko štábní – zpravodajský), které úspěšně ukončil v srpnu 1983. Následně byl přidělen ke štábu 19. motostřelecké divize v Plzni, kde působil jako starší důstojník zpravodajského náčelníka do poloviny února 1985, kdy byl přeložen ke zpravodajskému oddělení velitelství 1. armády ZVO v Příbrami. V říjnu 1988 se vrátil zpět do Prostějova a 1.11.1988 se stal velitelem 3. výsadkového průzkumného praporu 22. výsadkové brigády speciálního určení, v jehož čele stál do 9.8.1990. Následně byl převelen ke Zpravodajské správě Generálního štábu v Praze, kde vykonával různé zpravodajské funkce až do 30.9.1995. Dnem 1.10.1995 se opět vrátil do Prostějova a byl ustanoven velitelem 6. speciální brigády, která toho dne vznikla reorganizací 6. speciálního střediska. V čele brigády setrval dva roky – do 30.10.1997. O měsíc později byl přeložen do zálohy.

Návrat na obsah