Přejít na obsah
Galerie velitelů VÚ 8280

plukovník Ing. Jindřich STARÝ  * 21. 5. 1937 Narodil se v Praze. Po absolvování nižší průmyslové školy báňské v Duchcově (1952-1954) vystudoval v letech 1954-1957 externě, jako laborant MKZ Chvaletice,  jedenáctiletou střední školu v Přelouči. Poté, co se rozhodl pro kariéru vojáka z povolání, stal se v listopadu 1957 žákem přípravné školy pro vojenské učiliště u 12. střeleckého pluku ve Vimperku. Po jejím absolvování nastoupil 1.10.1958 na dvouleté Vojenské učiliště hrdiny Sovětského svazu kapitána Otakara Jaroše ve Vyškově, kde vystudoval motostřelecký směr. Již od mládí se však zajímal aktivně o parašutismus, v letech 1955-57 provedl několik desítek seskoků na letišti v Chrudimi a tak usiloval o zařazení k prešovské 22. výsadkové brigádě. To se mu splnilo a po absolvování učiliště byl dnem 1.9.1960 ustanoven velitelem čety
pilotů balonů u balonové roty 22. výsadkové brigády v Prostejově. Tuto funkci zastával po následujících šest let, až do jejího zrušení. Na počátku srpna 1967 byl ustanoven velitelem čety výsadkového zabezpečení 22. výsadkové brigády a tuto funkci vykonával až do konce srpna 1969. Následně byl povolán k řádnému studiu na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (vševojskový obor, velitelsko štábní směr). Studium úspěšně ukončil na konci července 1973 a vrátil se zpět do Prostějova, kde byl dnem 7.8.1973 ustanoven zástupcem velitele pro výsadkovou přípravu 22. výsadkového pluku. Tuto funkci zastával až do 21.11.1974, kdy se stal velitelem 22. výsadkového pluku. V této zodpovědné funkci setrval po následujících šest let. Poté po  dlouhých dvou desetiletích opustil Prostějov a byl přeložen do Brna, kde byl 13.11.1980 ustanoven náčelníkem Krajské vojenské správy Brno Západního vojenského okruhu a od 1. ledna 1992 velitelem Vyššího doplňovacího velitelství Brno Vojenského velitelství Západ. Ze služebního poměru vojáka z povolání byl propuštěn dnem 30.6.1992 v hodnosti plukovníka a zároveň byl přeložen do zálohy. Od listopadu 2004 až do listopadu 2011 zastával funkci prezidenta Klubu výsadkových veteránů České republiky a zároveň byl předsedou Klubu výsadkových veteránů Prostějov.

Návrat na obsah