Přejít na obsah
Galerie velitelů VÚ 8280

plukovník Ing. Luděk SKÁCEL  * 23. 4. 1952 Narodil se v Litoměřicích a po absolvování základní devítileté školy v Děčíně se stal v červenci 1967 žákem Vojenské školy Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové. Po jejím absolvování pokračoval v letech 1970-1974 ve studiu na Vysoké vojenské škole hrdiny SSSR Otakara Jaroše ve Vyškově (motostřelecký směr). Službu u 22. výsadkového pluku v Prostějově nastoupil dnem 1.9.1974, a to jako starší důstojník pro řízení skupin hloubkového průzkumu padákového praporu zvláštního určení. Od srpna 1975 až do ledna 1981 velel průzkumné rotě 2. výsadkového průzkumného praporu 22. výsadkového pluku zvláštního určení. V únoru 1981 byl přemístěn ke zpravodajskému oddělení 2. motostřelecké divize v Sušici, kde působil jako operační důstojník, od listopadu 1981 jako překladatel zpravodajského náčelníka. V říjnu 1984 byl povolán ke studiu na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (zpravodajský směr, obor velitelsko štábní). Po ukončení studia se v říjnu 1987 vrátil k 22. výsadkovému pluku speciálního určení do Prostějova a stal se velitelem 3. výsadkového průzkumného praporu. Dnem 14.10.1988 byl ustanoven velitelem 2. výsadkového průzkumného praporu 22. výsadkové brigády speciálního určení a tuto funkci zastával až do 25. 8. 1989, kdy se stal zástupcem velitele brigády. Velitelem brigády byl jmenován 30.11.1991 a v čele prostějovského útvaru stál nepřetržitě až do 30.9.1995, a to i po reorganizaci brigády na 6. speciální skupinu (1.11.1992), respektive 6. speciální středisko (1.6.1993). Od října 1995 působil na katedře vojenského zpravodajství Vojenské akademie v Brně, a to jako náčelník skupiny zahraničních armád, později náčelník skupiny průzkumu. Od září 1996 do srpna 1997 byl přidělen ve štábu 2. armádního sboru v Olomouci jako náčelník zpravodajské služby, později náčelník správy zpravodajské služby a REB (radioelektronického boje). Od srpna 1997 do listopadu 2001 působil na Velitelství vojska (později sil) územní obrany v Táboře, kde zastával funkci náčelníka oddělení (od ledna 2001 odboru) zpravodajské činnosti a REB operačního štábu VSUO (v mezidobí absolvoval v termínu září 1998 – červenec 1999 Vyšší akademický kurs Generálního štábu při Vojenské akademii v Brně). Dne 30.11.2001 odešel do zálohy.

Návrat na obsah