Přejít na obsah

Spolek ČERVENÉ BARETY, z.s.

Spolek ČERVENÉ BARETY, z.s. byl zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR dne 4.2.2013 pod
č.j. VS/1-1/91907/13-R. V současné době je registrován na Krajském soudu v Brně pod sp. zn. L 17217.

Cíle a činnost spolku jsou následující:                                                                                                                                            


  • Cílem spolku je umožnit mladým lidem, dospělým – celému spektru společnosti - vyvolat touhu po setkáních založených na sportovní ale i prezentační úrovni, navázat nová nejen mezinárodní přátelství na základě pořádaných akcí během roku.

  • Prostřednictvím sportovně pohybových aktivit, pořádáním odborných seminářů, moderních způsobů přednášek, výstav, poznávat historii a tradice 22. výsadkové brigády a výsadkových jednotek vůbec.

  • Při své činnosti se spolek zaměřuje na pořádání mezinárodních setkání, založených na rekreačně – sportovní bázi, ale také na jiné volno časové aktivity pro mladé lidi a dospělé, včetně seniorů. S realizací pořádaných akcí je spojeno zajištění poznávacích výletů za účelem poznávání regionu či státu, gastronomické, ubytovací, kompletní služby a splnění všech požadavků účastníků.

  • Spolek svou činností podporuje myšlenku celosvětového přátelství na základě spolupráce mezi zahraničními partnerskými organizacemi.


IČO: 01385739

Návrat na obsah