Novinky - Pochod 22-vb

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POCHODNÍKY

Vážení přátelé, kamarádi, pochodníci,
přinášíme Vám důležité informace pro samotný pohyb ve vojenském prostoru. Každý pochodník je povinen mít u sebe účastnickou kartu a svůj osobní doklad totožnosti, tak aby se případně byl schopen legitimovat příslušníkům VP a PČR. Dále Vás chceme informovat, že ve stejnou dobu se bude naše akce “křížit” s výcvikem HZS a DHS Olomouckého kraje (mapu jejich pohybu pro jistotu připojujeme). Ke kolizím by nemělo docházet, nicméně, žádáme Vás, abyste respektovali pokynů cvičících jednotek a z důvodu vlastního bezpečí nepřekáželi. Zásahové vozidla HZS se budou mezi jednotlivými jejich pointy přesunovat běžnou rychlostí, ale vzájemná opatrnost a ohleduplnost je na místě. Souhlas pro pohyb ve vojenském újezdu máme za předpokladu, že dodržíme následující pravidla: 1) všechny zúčastněné osoby jsou povinny pohybovat se jen v povoleném prostoru po vyznačených trasách fáborky. Vstup na ostatní území vojenského újezdu Březina je zakázán;
2) povoluji pořídit foto a video záznam pouze pro vlastní potřebu pořizovatele snímků bez možnosti další distribuce; Zveřejňování video a foto záznamů na veřejných, sociálních sítích, nebo prostřednictví masových médií lze provést pouze se souhlasem újezdního úřadu;
3) při pohybu na území újezdu je nezbytné respektovat stanovená režimová opatření se zvláštním zřetelem na výcviková zařízení, dodržovat platná Nařízení ÚÚř, legislativní normy, především ochranu ŽP, lesní zákon atd.;
4) v rámci protipožárních opatření se zakazuje rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm;
5) zakazuje se nocování a stanování na území vojenského újezdu; Jediné povolené místo je na UVZ HAMRY.
6) dodržujte prosím maximální bezpečnost osob, čistotu a pořádek.
  

 
                           

 
 

TRAŤ NA 33 km

Kamarádi a všichni Vy, co se účastníte dne 24.6.2017 námi pořádaného již V. ročníku pochodu po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov, který v tomto roce nese jméno pátého velitele této elitní výsadkové jednotky, podplukovníka Františka Stavného. Přikládáme pro Vás v tomto okamžiku finální schéma trasy 33,1 kilometrového okruhu, který Vás letos čeká a jak se říká i nemine. V rychlosti popis kudy a kam:
- Start ST Hamry - směr Žarovice ( zde se budete cca. 550 metrů pohybovat po místní komunikaci, prosím dodržujte bezpečnost) dále vstoupíte do vojenského prostoru a postupujete směrem na Osinu – dále směrem dolů do Krumsína ( zde jsou dva OB – občerstvovací body, jeden po pravé straně u dětského hřiště a druhý po levé straně kde se nachází hospůdka, nemůžete je přehlédnout ) - za Krumsínem doleva kolem Kněží hory, ta bude po Vaší pravé straně a dále směrem k podhradskému rybníku ( Žralok ), další občerstvovací bod - dále kolem Plumlovské přehrady na hráz ( před hrází po pravé straně možnost dalšího občerstvovacího bodu ) - na hrázi doprva po schodech dolů kolem výpusti přehrady - u minigolfu doprava - dále směrem jakoby nad přehradou na osadu Alojzov - před Alojzovem doprava na zelenou značku a dále jakoby na Prostějovičky krajem Seloutského lesa. Před dosažením obce Prostějovičky na Vás čeká bod PR ( pitný režim ), kde plná registrace obdrží 1,5 litru balenou vodu, dále zadem kolem Prostějoviček do VVP Březina - Vrbovským žlíbkem a dále cestou nad Plžovým žlíbkem - překonat komunikaci Žarovice Drahany ( cca 5 km od Žarovic ), zde je zabezpečen další OB a při překonání komunikace zde bude organizátor, který zabezpečí bezpečné překonání komunikace. Dále Drahanských žlebem kolem zříceniny Smilův hrad - odbočit doprava na Žbánovský žleb - vystoupat nahoru ke střelnici a tu obejít zleva a dosáhnout prostoru STARTU A CÍLE. Je to zjednodušené ale přesné. Kdo se trochu v okolí vyzná, je to čitelné a bude to i velice pečlivě značené. :-). Vzdálenost cca 33,5 kilometrů. Trasa ORANŽOVÁ.

                                

 
 

DALŠÍM SILNÝM PARTNEREM JE CASPER

Dalším naším silným partnerem, který nás podpořil při pátém ročníku Pochodu po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov je i společnost CASPER CONSULTING a.s. V roce 2015 oslavila tato společnost již 20 let od svého založení. V současné době patří do skupiny CASPER GROUP a.s. celkem 8 společností se zaměřením na správu a inkaso pohledávek, poradenskou činnost, reality, skladové hospodářství, správu a pronájem nemovitostí, finanční leasing, úvěry na dopravní techniku, alternativní zdroje energie a internetové projekty. Tímto bychom rádi ještě jednou poděkovali vedení společnosti za podporu našich akcí a projektů v roce 2017.
Doufáme a předpokládáme že se uvidíme se zástupci společnosti v sobotu dne 24.6.2017 při zahájení naší akce.

                                 

 
 

TRAŤ NA 10 km

Kamarádi a naši pochodníci. Stručně Vám popíšeme a vložíme schéma pochodu na 10.3 km. Více to tento rok opravdu nebude, ale i tak závěrečné metry od starého autoparku na ST Hamry budou vyčerpávající . Takže z prostoru startu a cíle se vychází západním směrem, oproti těm co jdou 33,5 km okruh, Ti vyrazí jakoby na jiho-východ, směrem na Žarovice. Naši senioři a další se za posledním srubem, který budou mít po pravé straně stočí doprava a sejdou směrem ke starému autoparku a odbočí doleva a budou kopírovat říčku Hloučela(Okluka) až do prostoru tří můstků, kde u odpočívadla odbočí doprava a dále postupují směrem k Seníku ( již tam není ) a v tomto bodě 49°28'59.166"N, 16°56'23.025"E, odbočíte doprava a dále po lesní cestě vystoupáte až na okraj VVP a okraj obce Vícov. V tomto bodě odbočíte doleva a 200 metrů jdete po lesní cestě souběžně s okrajem obce Vícov. Po 200 metrech mírně doleva a lesní cesta Vás vyvede v prostoru před bývalou obalovnou drtě, kde se setkává tato cesta s turisticky značenou červenou trasou. V tomto bodě odbočíte ostřeji doprava a po cca 200 metrech odbočíte opět doprava a dále jdete rovným úsekem 800 metrů s krásným výhledem do levé strany na Ptení, Zdětín a částečně i na Plumlov. Jakmile dosáhnete obce, u tenisového hřiště odbočíte doprava a po necelých 150 metrech máte před sebou na pravé straně KB č. 1, kde můžete využít občerstvení v místní hospůdce za úplatu, která je na Vás tak jako vždy připravena a těší se na Vás. Po minutí KB č.1 jdete 240 metrů jiho-východním směrem na okraj obce a před Vámi se opět objeví cedule s nápisem Vojenský prostor. Jakmile minete poslední stavení po levé straně, odbočíte doleva a dále postupujete po polní cestě, která lemuje les směrem k obci Hamry, kde projdete kolem bývalé hájovny souřadnice 49°28'46.820"N, 16°57'43.710"E a po pár metrech dosáhnete silnice z Vícova do Hamer je to KB č.2. Zde prosím dbejte opatrnosti, budete se pohybovat cca 200 metrů po kumunikaci. Takže zde doprava a po 200 metrech sejdete z komunikace opět doprava a krajem Hamer kolem zahrádek dojdete do prostoru kde začíná jakoby Repešský žleb. Po zpevněné cestě kolem Hamerského rybníčku ( je po levé straně ) dosáhnete po 400 metrech prostoru starého autoparku a vystoupáte do prostoru Startu a Cíle. Jednoduché jako vždy. Značení žlutými fáborky. TĚŠÍME SE NA VAŠ VÝKONY

                                 

 
 

DALŠÍM SILNÝM PARTNEREM JE MAKRO

Dalším silným partnerem, který nás podpořil při pátém ročníku Pochodu po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov je i společnost MAKRO CASCH & CARRY ČR s.r.o.
Díky za podporu a předpokládáme že se uvidíme se zástupci Olomouckého Makra (Olomoucká 791,783 53 Velká Bystřice u Olomouce) v sobotu dne 24.6.2017 při zahájení naší akce
.

                                 

 
 

Partnerem pochodu město PROSTĚJOV

Vážení kamarádi, výsadkáři, veteráni a účastníci pochodu PO STOPÁCH 22. VÝSADKOVÉ BRIGÁDY. Statutární město Prostějov nám poskytlo na 5. ročník pochodu "Po stopách 22. výsadkové brigády" dotaci z veřejné finanční podpory na základě rozhodnutí Rady města a na své schůzi schválila dne 21.3.2017 svým usnesením č.7268 poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějov na rok 2017. Dotace ve výši 20 000 Kč je účelově vázána na organizaci 5. ročníku pochodu. Paní primátorka Statutárního města Prostějov PhDr. Alena Rašková je partnerem pochodu společně s naším městem Prostějov. Touto cestou bychom rádi poděkovali Radě města Prostějov za schválení a poskytnutí dotace.

https://www.prostejov.eu/


                                              

 
 

Odměna pro nejrychlejšího běžce - běžkyni

Kamarádi, pochodníci a všichni co se chystáte na náš pátý ročník pochodu a chystáte se 33,5 kilometrovou trať zdolat v co nejkratším možném čase, tedy během nebo kombinací chůze a běhu. Partner našeho pochodu, společnost http://www.zbrane-vzduchovky.cz/ se tak jako tomu bylo i minulý rozhodla věnovat pro toho, který v co nejkratším čase zdolá dlouhý okruh vzduchovou pušku CR 600 W (5,5mm) + krabičku diabolek + 5 ks bombiček12g a pouzdro na zbraň Hunter Camo.(viz.přílohy). Změna bude v tom, že ti co se budou ucházet o tuto cenu se po výstřelu shromáždí u pátého velitele, to je ten, který výstřelem odstartuje pochod. Předpokládáme že do dvou minut se tam všichni sejdeme, my si běžce a běžkyně vyfotíme a bez dalších prodlev Vás vyšleme na trať. Předpokládáme že budou běžci bojovat v duchu fairplay. Více to nebudu rozebírat. Po doběhu se budou hlásit bežci u registrací, a ten kdo doběhne první zvítězí. V přílohách je vyobrazení jak vypadá cena pro vítěze. Jinak společnost, která cenu do naší akce věnovala, bude presentovat své výrobky na palebné čáře tak jako tomu bylo i v minulosti v sobotu od 10.00 hodin. TAKŽE BĚŽCŮM A NAŠIM BĚŽKYNÍM PŘEJEME HODNĚ ZDARU PŘI ZDOLÁVÁNÍ NÁSTRAH 33,5 KILOMETROVÉHO OKRUHU, KTERÝ BUDE ZNAČEN ORANŽOVÝMI FÁBORKY ...... PŘEHLEDNĚ JAKO VŽDY. :-)aše pochodníky a sympatizanty. Odkaz zde: https://www.facebook.com/groups/205865849554501/?fref=ts


              

       

                                              

 
 

Rekapitulace 4. ročníku pochodu

Přátelé, kamarádi, kolegové, pochodníci,


máme za sebou 4. ročník pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“, který nesl název po čtvrtém veliteli VÚ 8280 s působností v Prostějově pplk. Jindřichu Starém, sr. Chtěli bychom Vám všem, kteří jste se zúčastnili pochodu poděkovat za Vaši účast. Přišlo Vás více jak 750 a to je velice slušné číslo, zejména když se v tu dobu konaly dvě další veliké akce. Chtěli bychom poděkovat i všem našim partnerům a sponzorům, především pak 601. skupině speciálních sil a Statutárnímu městu Prostějov za finanční, materiální či jinou pomoc. Bez jejich pomoci bychom nemohli mít ten standard, který máme. V letošním roce jsme zaregistrovali spoustu nových pochodníků. Věříme, že se jim na našem pochodu líbilo. Děkujeme i za konstruktivní kritiku a ohlasy. Na pátý ročník chystáme spoustu novinek a pro věrné pochodníky, kteří půjdou již po páté i malý benefit.
Přikládáme pro ty, kteří nejsou na našich facebookových stránkách odkazy na fotografie pořízené během naší akce naší fotografkou Nikolou Kočařovou. Ve fotogalerii najdete výběr několika fotografií, které dokreslují atmosféru pochodu https://www.zonerama.com/nk-foto/Album/1749957?secret=VuB64Gmbjn84RFPcQt17sJ007
https://www.zonerama.com/nk-foto/Album/1751429?secret=n09iea88gKP241N48ea7r6gk8
https://www.zonerama.com/nk-foto/Album/1754181?secret=nRWNSA95O53r7ry4AVW2PP61j

Nejsme si jisti, zda víte o existenci našich facebookových stránkách, kde je skupina vytvořená přímo pro naše pochodníky a sympatizanty. Odkaz zde: https://www.facebook.com/groups/205865849554501/?fref=ts

                                                                    

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky